Fijn dat je deze site bezoekt.

We hopen dat je zult vinden waar je naar verlangt.

Vragen, Laat het ons weten, zie bij Contact.

Bijgewerkt 30 - 05 - 2020

 

We denken na over:

Pinksteren 2020

“Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord”.

Op onze kalender staan dagen die om bijzondere aandacht vragen. Elk jaar worden ze beleefd als hoogtijdagen door kerk en of samenleving. Welke dagen ons aanspreken hangt samen met onze kerkelijke of een andere voorkeur. Maar dat we die feestdagen willen vieren zien we elk jaar weer terug in alles wat er georganiseerd wordt. Maar juist nu het fantastisch weer is, mogen we niet massaal erop uit trekken. Geen Pinsterfeest in de buitenlucht, slechts in de beslotenheid van ons hart met je gezin, maar niet zoals we het gewend waren. Mens wat jammer. Maar onze gezondheid en die van de ander is natuurlijk belangrijker. Dus…

Maar wie naar het Pinksterfeest kijkt ziet dat veel mensen hier niet zo veel mee kunnen, ja een vrije dag, maar voor velen ook niet meer dan dat. Wel komen er steeds meer dansfeesten, maar dat heeft niets met Pinksteren te maken.

Pinksteren is de geboorte van iets nieuws, wat zo diep in ons menselijke bestaan kan ingrijpen dat we er totaal door veranderen. Dus is het zeker de moeite waard om hier eens goed naar te kijken. Als we om ons heen vragen weten veel mensen niet echt waar het precies om draait met Pinksteren. Dus wordt het hoog tijd om onszelf er eens in te verdiepen. Er zijn paar belangrijke aandachtspunten;

 • Vervuld zijn met de heilige Geest is meer geloven, dan dat Jezus Christus je verlosser is.
 • Het wil zeggen dat er extra dimensies in je leven komen waar je eigenlijk nooit zo over had nagedacht.

Jezus zegt er dit over:

 • “Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen.
 • Hij zal jullie kracht geven.
 • Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord.
 • Eerst in Jeruzalem, dan in heel Judea en Samaria en daarna in de hele wereld” Handelingen 1:8.

Een kracht ontvangen die niet van jezelf is, is een buitengewone ervaring. Dat voelt als heel bijzonder alsof er Iemand bij je is komen wonen. En dat is ook zo. Door onze wedergeboorte is de Geest van God in ons komen wonen. Daarom herinnert Paulus de Korintiërs met deze woorden aan:

 • “Weten jullie dan niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest?
 • Hij woont in jullie”. Jullie hebben Hem van God gekregen.
 • Jullie zijn niet van jezelf!
 • Want God heeft jullie voor een hoge prijs gekocht.
 • Eer God dus met jullie lichaam en met jullie geest, want zij zijn van God” 1 Korintiërs 6:19-20.

Dat de heilige Geest in ons woont wil zoveel méér zeggen dan wij ons nu kunnen voorstellen. In de praktijk van de kerk aller tijden zien we dat deze Boodschap toch weer heel snel verdwenen is. Ik denk zelf dat dit alles te maken heeft met de Opdracht van God die hierdoor geopenbaard wordt. Want dat is de doodsteek voor de satan en zijn demonen. Want laten we ons heel goed beseffen dat we hier spreken over de Geboorte van ‘Dé kerk’, de praktische vervulling van Jezus’ werk op aarde. God die verbindt de Mogelijkheden van Jezus’ werk op aarde, aan Zijn kinderen op aarde.

De conclusie hiervan is: je bent niet alleen gered om gered te zijn. Begrijp me goed door je geloof in Jezus Christus ben je gered maar dat herbergt ook een doel namelijk; Om die Boodschap van Redding verder te brengen de wereld in. Dat is waarom ons leven een Tempel van Gods Geest is, want binnenin ons ervaren we de werkingen van de heilige Geest en dat is volkomen Bijbels zou je hier al moeite mee hebben. Want sommigen schrikken van deze nieuwe dingen in hun leven en vinden dit te ingrijpend.

Maar laat me dan dit mogen zeggen: het was Gods werk om ons wakker te schudden. Ergens van schrikken opent onze ogen voor het feit hoe we leven. Dat is Gods doel met Pinksteren de mensen waren helemaal in de war. Tongen van vuur op de hoofden van de gelovigen. Vuur als teken van Gods louterende Aanwezigheid. We mogen best onder de indruk zijn van het feit dat God ons voor Zijn Werk wil inzetten. Waar? Daar, waar je bent of zover als de heilige Geest je zal leiden.

Ik denk dat het ontzettend goed is om juist in de beslotenheid van je hart na te denken over deze vraag; “Heer wat wilt U dat ik doen zal”. En kijk er dan niet van op dat je door God ingezet gaat worden met jou talenten en gaven om Zijn Reddende Liefde te laten zien aan een wereld in nood. We weten van Paulus dat hij aan God ook vroeg, ‘wat wilt U dat ik doen zal’. Het resultaat zien we terug in bijna al de doeken van het Nieuwe Testament.

Ik wens je een vernieuwend Pinksterfeest tot eer van de Verrezen Heer.

Voor u geschreven - Fred IJzerman.

Een Luistermoment

  

Een Gedicht

   

Heer, Ge nodigt ons uit U te volgen.
Waar leidt uw weg naartoe?
Ik weet het niet.
Maar ik geloof in U
en heb vertrouwen.

Als ik me eenzaam
en droevig voel,
als alles fout gaat,
weet ik, Heer,
dat Ge me niet in de steek laat,
want Ge hebt me lief.

Als naar U luisteren te moeilijk wordt,
als het kwaad me tegenhoudt
om te leven als een kind van God,
weet ik, Heer,
dat Ge altijd bij me bent.

Uw vergeving vervult me met vreugde.
Met U worden mijn dagen van droefheid
dagen van licht.

© Maria Riksten-Brouwer

© Geplaatst door - Aresko.nl

E-cards & C-Cards

 Voor Ecards kunt u klikken op:

www.C-Cards.nl 

bij C-Cards vindt u ook gedichten van Ria Riksten-Brouwer

Wij stellen het zeer op prijs om uw mening over deze site te ontvangen.
Als u hieraan mee wilt werken, vul dan de enquête in.
Het is anoniem en de gegevens gebruiken we om deze site te verbeteren.
  
Voor andere vragen kunt u ons altijd mailen.

Even nadenken

 
Als je niet meer in God kunt geloven,

zoals je vroeger hebt gedaan,

dan kan het zijn omdat je geloof

toen niet helemaal op orde was.

Misschien kun je er eens goed

over nadenken,

wat jij precies God noemt