Namen van God

We starten met een nieuwe serie Bijbelstudies over; De Namen van God. We zullen dit doen aan de hand van verschillende thema’s. Jezus is ons voorbeeld, Hij daagt ons uit om in Zijn voetsporen te treden. De weg die Jezus ging was niet eenvoudig. Maar wanneer we naar de diepte van Zijn lijden kijken, dan is iedere stap een stap naar de overwinning.

Wanneer we dit op ons laten inwerken dan begrijpen we in het licht van, “in Zijn voetstappen treden”, dat we steeds meer van onszelf zullen verliezen, want: “Hij moet steeds meer op de voorgrond treden, en ik moet steeds meer naar de achtergrond verdwijnen” JOHANNES 3:30 GNB. Dit verlies wordt meer dan goed gemaakt, omdat Jezus ons laat delen in Zijn overwinning.

“En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als Zijn kinderen, toekomt. Wat God aan Zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ons ook geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij” ROMEINEN 8:17 HB.

We mogen een weg bewandelen waar niets ons kan tegenhouden op de weg achter Hem aan. Want overal waar wij gaan, mogen we Zijn voetstappen zien om daarin te treden. Het is meer dan een gebaande weg. Zolang we Jezus in gehoorzaamheid volgen, dan zullen we onderweg niet verdwalen, want: “Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst” PSALM 119:105 HB.

Ik wens je veel zegen met het doorlezen van deze studies, Fred IJzerman.

Wij gebruiken verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, dat is om een tekst beter te begrijpen en de studie goed uit te kunnen leggen.

Datum gemaakt: 12-8-2013
Versie: 20
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?