Onze motivatie

In ons leven komen we heel wat deuren tegen. Het ‘onbekende’ achter die deur kan een barrière zijn om er ècht binnen te gaan.

Denk maar aan de deur van de dokter, de politie of een kerk om er maar een paar te noemen. De mens heeft door alle eeuwen heen behoefte aan bescherming gehad. Tegen warmte en kou, maar ook tegen de dreiging van het kwade. Zo hebben we gewoond in tenten en nu wonen we in huizen. Ieder mens heeft de behoefte aan een afgeschermd gebied waar hij of zij zich veilig kan voelen, waar iemand anders niet zomaar binnen kan komen.

Verschillende deuren

Deuren, je hebt ze in vele soorten. Deuren naar vrijheid en naar gevangenschap. Er zijn veel deuren die ons in verkeerde werelden brengen. Zo zijn er deuren van velerlei verslaving, agressie, valse religie, ontrouw enz.
In onze samenleving laten veel mensen zich heel gemakkelijk verleiden tot het onbekende. Veel mensen zijn moe van het leven en lopen daarom alle mogelijke deuren binnen op zoek naar…

Grote aantrekkingskracht?

Sommige deuren hebben een grote aantrekkingskracht op ons en ze verleiden ons om naar binnen te gaan. Maar achter die deuren vind je niet waar je uiteindelijk zo naar verlangt. De verkeerde deur binnengaan maakt dat je nog meer frustraties oploopt. Je voelt je eenzaam en bedrogen. En zo kunnen we blindelings gebonden of verslaafd raken aan gewoontes en situaties. Je raakt zichtbaar vermoeid van al het zoeken naar vrijheid. Zo raken we opgesloten in onszelf, berooft van onze eigen waarde.

Conclusie:

De samenleving is hard op weg om een
identiteitsloze menigte te worden,
tenzij……..


Zomaar een praatje?

Deuren? Zomaar een woord? Zomaar een praatje? Voor mij niet! Ik weet uit eigen ervaring dat er ‘één deur, één toegang’ is die een totaal andere kijk op het leven geeft. Voor mij is Jezus Christus die deur naar de vrijheid. Hij is dè weg, dè waarheid en hèt leven. En dat leven is in de menswording van Jezus openbaar geworden. Het is buitengewoon hoopgevend als de Bijbel zegt: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn”. Johannes 8:36

Werkelijke vrijheid?

Achter 'De deur, Jezus Christus' ligt de werkelijke vrijheid. Aan het kruis heeft Jezus elke barrière om Hem te kunnen ontmoeten - de zonde - weggenomen. Want aan het kruis, zegt Gods woord: "Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde - de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden - verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan”. (Kolossenzen 2:14 uit het Boek) Aan het kruis heeft de Here Jezus Christus de schuld van ieder mens volkomen betaald. Er is dus vergeving voor een ieder die door het geloof in Hem dit verzoeningsoffer voor zijn persoonlijke schuld aanvaard.

Door Hem te verkondigen wil ik u wijzen, in deze overhaaste wereld met haar vele valse deuren, op Gods privé-terrein: Het Koninkrijk van God. Daarom hoop en bid ik dat deze site een ‘open deur’ mag zijn tot opbouw en bemoediging van uw persoonlijk leven…….

 DAAROM, WELKOM OP DEZE SITE.

 “Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet”.

Met vriendelijke groet, Fred IJzerman

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 2
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?