Gebed & Belofte

Wie weet wat bidden is, weet meestal ook wel wat God beloofd. Het is God zelf die ons aanmoedigt wanneer Hij zegt: “Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn” JEREMIA 33:3 NBV. Wat een geweldige belofte van God aan Jeremia. “Roep Mij aan” zegt God, dan zal Ik je antwoorden. God wil zo graag ook op al onze vragen een antwoord geven. En door Hem te vragen, laten we zien dat wij geen eigen kracht bezitten, om die dingen te doen die Hij alleen kan. Maar de voorwaarde is; het aanroepen van God, ons gebed. En in Zijn antwoorden legt Hij voor ons de belofte neer, dat Hij verhoort. Gebed en Belofte zijn korte momenten om hier even bij stil te staan.

De Bijbelgedeelten in ‘Gebed en Belofte’ zijn ontleend aan, Het Boek vertaling, t.a.v.

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?