De heilige Geest

Wie de eerste hoofdstukken uit de Handelingen brief leest zal ontdekken dat er wonderbaarlijke dingen gebeuren. En veel mensen toen, maar ook nu, weten zich geen raad met het Pinksterfeest. De mensen; “Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?” HANDELINGEN 2:12.

Toch is de boodschap van Pinksteren een duidelijk teken van God. Hij laat zijn volk niet aan hun lot over. Na Dood, Opstanding en de Hemelvaart van Jezus is daar ineens de kracht van de Heilige Geest. Iedereen werd opnieuw geconfronteerd met Jezus Christus, hoewel ze dachten dat ze van Hem af waren!

Maar God laat Zich niet uitschakelen of buitensluiten. Door alle eeuwen heen heeft Hij van Zich laten horen. En ook nu, tijdens de uitstorting van Gods Geest, worden weer mensenharten aangeraakt, bevrijdt, gered, genezen, vervult met bijzondere gaven van God. Pinksteren is dé start van Zijn kerk, van Zijn gemeente.

En zo gaat God door om jou en mij in te schakelen in Zijn reddingsplan. Ook vandaag is het werk van de Heilige Geest nog net zo actueel als toen. Want Die Geest geeft de gemeente van Jezus onophoudelijk de mogelijkheid om op een ‘bijzondere wijze’ en met ‘bijzondere middelen’ van Hem te getuigen. Want; “wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” HANDELINGEN 1:8.

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?