Goede Vrijdag en Pasen

Goede Vrijdag en Pasen roepen veel vragen op ook binnen de grenzen van de kerk. Verzoening en Opstanding zijn in onze moderne maatschappij moeilijke begrippen geworden. Want wat valt er nou wetenschappelijk te bewijzen? Verzoening van God met de mens en de opstanding van Jezus uit de dood hoe leg je dat uit aan de modern denkende mens? In onze tijd worden deze waarheden steeds vaker openlijk afgewezen. Op zich is daar niets nieuws aan. Want sinds de eerste paasdag deden de regeerders al hun best om verwarring te stichten vgl. MATTHÉÜS 28:11-15. En dat is in onze tijd niet veranderd nog steeds vinden mensen het belangrijk om aan te tonen hoe belachelijk en vooral hoe onmogelijk de verhalen van Jezus opstanding zijn.

Gelukkig weten we dat er naast al dat ongeloof voldoende Bijbelse bewijzen zijn. Het eerst bewijs kwam van de vijand zelf aan de voet van het kruis. Een Romeinse hoofdman werd door de gebeurtenissen rond de kruisiging zeer bevreesd en hij erkende Jezus als “een Zoon Gods”. Vgl. MATTHÉÜS 27:54. Hij was de eerste die inzag wat er was gebeurd. Maar zijn volgelingen hadden er meer moeite mee. Het verhaal over de verschijning van Jezus aan de vrouwen in de graftuin geeft aan hoe moeilijk het voor hen was om het feit van de opstanding te geloven vgl. LUCAS 24:11. En klinken ons de woorden van Thomas ‘eerst zien en dan geloven’ niet bekend in de oren JOHANNES 20:25.

Maar het grootste wonder is dat te midden van alle ongeloof en afwijzing door alle eeuwen heen het geloof in Jezus Christus zich heeft verspreid. Daar kan het menselijke verstand niet tegenop, want Jezus ís opgestaan. Er is een nieuwe tijd aangebroken de tijd van de belofte. Door de wedergeboorte van de mens komt God in ons. Dat is de kracht van Golgotha!

Pasen is de bevestiging van wat er op het kruis van Golgotha is gebeurd. God heeft Zich verzoend met de mens en daarin hebben wij een nieuwe toekomst. Op Pasen is de steen van het graf weg gewenteld. Het rijk van de dood is opengebroken. De toekomst ligt open voor jou en mij. Wat een genade.

Auteur: Fred IJzerman
Datum gemaakt: 28-3-2024
Versie: 3
Categorie: Pasen
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?