Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen. Je zult er vast al wel aan herinnerd zijn, is het niet via je christelijke verbondenheid dan wel via je brievenbus. Eerst de paaseitjes en dan volgt vanzelf de rest. Zo is iedereen zich bewust dat er iets gaat gebeuren en waar velen haast niet meer weten waar Pasen over gaat. Vraag je zo verschillende mensen dan kun je vaak antwoorden krijgen die een heel klein beetje waarheid bevatten. Het valt ook niet mee wanneer je geen enkele christelijke opvoeding hebt gehad om dit feest te begrijpen. Maar voor veel kerkgangers komt het Paasfeest toch ook wel steeds meer op de achtergrond te staan. Men heeft er niet zoveel meer mee en hoe jammer is dat. 

Dat laat duidelijk zien dat de essentie hiervan verloren gaat. Ondanks dat dit Feest toch een van de pijlers is van ons fundament. Want ontbreekt ons de kennis hiervan dan gaat er zoveel verloren van de kern van onze werkelijke christenheid. Nu zijn we niet meer of nog nauwelijks verbonden met het Verlossingswerk van Jezus Christus voor de gehele mensheid. De toeters en de bellen van paashazen, hazelaar takken rijk versiert met paas attributen, laat ons wel weten dat de paasdagen voor de deur staan maar de werkelijke betekenis gaat aan hun deur voorbij. Hoe jammer is dit?  

“Blijf altijd dicht bij de Heer en geniet van Hem. Dan zal Hij je geven wat je van Hem vraagt. Vertrouw je hele leven aan Hem toe. Dan zal Hij in alles voor je zorgen. Hij zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ‘s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. Wees stil en verwacht alles van de Heer. Wees niet jaloers op mensen bij wie alles goed lijkt te gaan, en bij wie alle misdadige plannen lijken te slagen. Word niet boos of jaloers. Boosheid en jaloersheid doen alleen maar kwaad. Onthoud dat het met slechte mensen uiteindelijk slecht zal aflopen. Maar de mensen die op de Heer vertrouwen, zullen het land bezitten” Psalm 37:4-9 BB.  

Zou het niet een slimme zet van Gods tegenstander, de satan, kunnen zijn? Met alle christelijke feestdagen zien we bijna identieke misleidende acties uit het rijk der duisternis. Verleiding is een van de sterkste troeven in de klauwen van Gods tegenstander. Hoe ik hier zo duidelijk in durf te zijn? Wel de Bijbel is een levensgids een boek met heen-wijzingen naar de werkelijkheid van ons bestaan. God wil ons liefhebben en heeft er alles van Zijn kant aan gedaan om ons dit duidelijk te maken. Daar wil de boze een stokje voor steken, want hij wil ons met alle mogelijke middelen weghouden bij het Kruis van Christus Jezus. Daarom zegt de Bijbel:  

“Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Verzet je tegen hem, sterk in je geloof” 1 Petrus 5:8-9 BB. 

Een ieder van ons is een potentiële prooi voor de satan. Hoe dicht je leeft of komt bij het Offer van Jezus, het Paasverhaal, zal met des te meer verleiding te maken krijgen. Hierbij kent de boze onze zwakheid wat hij meesterlijk weet te benutten om ons te verslinden. Zeg niet te snel wat een onzin, luister dan nog een naar de woorden van Jezus Zelf. 

“IK BEN de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. IK BEN de goede herder. (Lees #Eze 34, waarin God zegt dat Hij een goede herder is voor zijn volk. Jezus zegt hier dus eigenlijk dat Hij God is.)  Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Maar een gehuurde knecht slaat op de vlucht als hij een wolf ziet aankomen. Hij laat de schapen in de steek en de wolf jaagt de schapen uit elkaar en doodt ze. De knecht vlucht, omdat hij niet zelf de eigenaar van de schapen is. Daarom geeft hij niet echt om de schapen. IK BEN de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. Net zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen”  Johannes 10:9-15 BB. 

Duidelijker kan ik het je niet zeggen. Denk eens over deze woorden na, dat de dief komt om drie dingen te doen.  

  • Wat hij steelt, komt in zijn bezit.  
  • Wat hij bezit, kan hij doden en  
  • wat hij gedood heeft kan hij totaal vernietigen, ook wel verteren of in zichzelf opnemen. 
     

Dat is de volgorde en bij hoeveel is hem dit al gelukt? Begrijpen we nu dat dit ons allemaal kan overkomen wanneer we niet op onze Geestelijke waarden letten?  

Daarom is de voorbereiding op het Paasfeest een tijd van bezinning, een tijd om eens even stil te staan, een tijd om te overdenken hoe jou leven en toekomst zonder en met Jezus eruit zal zien. Je kunt deze tijd zoals veel christenen dit doen, met vasten en gebed door brengen. Deze tijd van soberheid kan levens vernieuwende Kracht geven. Wil je Gods Liefde opnieuw of voor het eerst willen begrijpen, laat het dan eens stil worden aan de binnenkant van je dagelijks bestaan. Dan zul je beter als ooit te voren de stem van God in de diepste diepten van je leven duidelijk verstaan en begrijpen. 

Het kan zijn dat je bang bent voor de stilte omdat dit geassocieerd wordt met leegte, maar dat hoeft niet zo te zijn wanneer je stil wordt voor God ben je in staat om juist veel beter de Stem van God te begrijpen, dus zo leeg zal je bestaan nooit worden zo zal God je vervullen met Zijn Aanwezigheid. Hierdoor zul je de tijd van bezinning als verrijkend ervaren. Mag ik je vragen om je tijd eens op een heel andere manier te gebruiken door niet de gebruikelijke stille momenten op te vullen met muziek of andere geest-verdringende zaken. 

Jezelf tot stilte brengen is ruimte maken voor God 

Pasen is een jaarlijks terugkerend feest om ons weer tot bezinning te brengen. Net als de Joden eenmaal per jaar naar Jeruzalem gingen om hun paasfeest te vieren, wat hen deed terugdenken aan de grote uittocht uit Egypte, zo vieren wij eenmaal par jaar het feest van bezinning om ons terug te laten keren naar het Kruis van Jezus tot vergeving van al onze zonden. Het kruis van Jezus zal dan een grotere plaats innemen dan alle andere symbolen bij elkaar. Geen eieren, kuikentjes of lammeren of narcissen. Nee, dat staat het voorjaar niet als eerst centraal, maar de dood en opstanding van onze Here Jezus Christus. 

De tijd van stilte kan dan ook een tijd van ‘bekering’ zijn. Dan wenden we ons tot God de Vader omdat ons hart en leven was afgewend om bij het Kruis van Jezus te schuilen. Voordat Jezus met Zijn verlossingswerk begon bracht Hij veertig dagen van bidden en vasten door in de stilte van de woestijn. De enige die Hem daar opzocht was weer die slimme verleider de satan himself, om Jezus hart af te laten wenden van de taak die God Zijn Vader Hem had gegeven. Probeer je dit eens voor te stellen, dat zelfs ons stil zijn voor God ook door de duivel gehaat wordt. Waarom? Omdat hij als geen ander weet dat je er dan als een herboren mens uit de woestijn zult terugkeren en meer gemotiveerd zult zijn om ondanks jouw kruis met Zijn Kruis te willen leven, want in dat kruis ligt onze Redding en Genezing naar geest, ziel en lichaam. 

Hoe stil mag het nu worden in je hart? 

Ik wens je een stilte toe die jou leven krachtig zal veranderen. 

Fred IJzerman.

Auteur: Fred IJzerman
Datum gemaakt: 28-3-2024
Versie: 2
Categorie: Pasen
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?