Bidden is soms niet eenvoudig, maar laat je niet ontmoedigen Gods antwoorden zijn heel verrassend.

  Gebed “De HERE laat u machtig heersen vanuit Jeruzalem. U bent de overwinnaar temidden van al uw tegenstanders” PSALM 110:2.

  Dit vers lijkt misschien niet direct op een gebed. Maar wie doorleest zal ontdekken dat het wel degelijk een gebed is. Deze Psalm staat vol met verwijzingen naar de Messias. In deze Psalm wordt vooruit gekeken naar, overwinning over de zonde. Maar het profeteert ook over Christus’ regering op aarde. Ook wordt ons gezegd dat Christus een Priester voor zijn volk zal zijn, zoals Melchizédek. En uiteindelijk vertelt deze Psalm ons over de eindstrijd, dan zal Christus alle machten van het kwade teniet doen en hen overwinnen.

  Zo staat er heel wat te lezen, in deze Psalm. En het gebed ligt voor ons in de woorden ‘wees een overwinnaar’. Dit zijn we niet altijd. Eigenlijk zijn we vaker een verliezer. De omstandigheden zijn ons vaak de baas. Er zijn dan ook heel wat vijanden die het op ons gemunt hebben. Velerlei verleidingen proberen ons dagelijks ten val te brengen. Verschillende goden willen dat wij doen wat zij zeggen. En ons geloof in God kan hierdoor een behoorlijke deuk oplopen. Voor sommigen komt het zover dat ze niets meer met God te maken willen hebben. En wie is dan de overwinnaar?

  De vraag is dan ook, ben jij een overwinnaar? Wanneer je dit niet (volledig) kunt beamen, dan valt er zéker nog wel wat te bidden en te vragen aan God. Nu moet je niet denken dat de overwinnaars onder ons, niet meer hoeven te bidden. Want: “wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle” 1 CORINTHIËRS 10:12 NBG. Dus bidden is broodnodig voor ons allemaal. Maar met dit verschil, overwinnaars zijn vrijgekocht door het bloed van het Lam. Want dat is de kracht van Jezus’ offer. Zijn bloed pleit ons vrij wanneer we Jezus hebben aangenomen.

  Je mag dus bidden om je redding én voor dingen die moeilijk zijn. Een gebed uitspreken voor je eeuwig behoud, door Jezus Christus, kan je veel strijd opleveren. Want de tegenstander van God, de satan, zal je dit niet in dank afnemen. En hij zal dan ook zorgen voor de nodige weerstand. Want hij haat al die overwinnaars die getuigen van het bloed van het Lam. Maar laat je niet ontmoedigen, Jezus is Heer, over heel het rijk der duisternis.

  Belofte “Christus moet net zo lang regeren tot Hij alle tegenstanders heeft onderworpen. De laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood” 1 CORINTHIËRS 15:25-26.

  Wanneer je met Christus verbonden bent, dan ben je een christen. Door het geloof zijn we dan broeders en zusters van elkaar. Maar door onze gezamenlijke verbondenheid in Christus, hebben we ook de zekerheid dat we deel hebben aan de opstanding uit de doden. De dood heeft geen macht meer over ons. Die macht zal God op een gegeven moment definitief uitschakelen. Het tijdstip waarop dit zal gebeuren weten we niet, maar het is wel een feit dat het zal gebeuren. De opgestane Christus zal de dood, voor altijd overwinnen. De dood, de satan zelf, is de laatste vijand waar God door Jezus Christus volledig mee zal afrekenen. Wat een geweldige belofte.

  Het lijkt of de gebeurtenissen in de wereld dit geweldige nieuws steeds weten te verdringen. Dat de vijand maar steeds zijn gang kan gaan, door zijn anti getuigenis in niets vermoedende zielen weet vast te spijkeren. Maar weet dat Jezus Christus Heer is en dat Hij alles onder controle heeft. Voor een bepaalde tijd zal het kwaad zich kunnen manifesteren, maar als de Zoon van God terugkomt op aarde zal Hij deze wereld voorgoed reinigen van al het kwaad. En die gereinigde aarde, het eigendom van God, zal Hij dan aan Zijn Vader aanbieden. Dan is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit. Dan zal het verlossingswerk van Christus Jezus volmaakt zijn.

  Is dat niet het beste nieuws wat we elkaar kunnen vertellen? Het is toch heerlijk om niet alleen voor dit leven maar ook voor het toekomstige leven onze hoop op Jezus te mogen stellen? Want we hebben een eeuwige toekomst wanneer we het eigendom van Jezus Christus zijn. 

  • “Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden; want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos maken.Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood hadden, uit de slavernij bevrijden” HEBREEËN 2:14-15.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?