Moeilijkheden, je kunt ze niet ontlopen, maar wie mag jou helpen?

  Gebed “Bescherm mij zoals een vader zijn geliefd kind beschermt. Laat ik mij in  Uw schaduw mogen verbergen” PSALM 17:8.

  Wie in een speeltuin rondloopt, zal ontdekken dat er heel wat moeders en vaders zijn die hun kroost goed in de gaten houden. Met alle middelen zullen ze hun kinderen beschermen. Bij het plagen proberen ze te bemiddelen en bij ruzies wordt er vermanend toegesproken. Maar soms gaat het anders, dan wordt het dikke bonje en moet iemand de minste willen zijn.

  Tja, van speelplaatsen kun je veel leren. Ook het leven is een dergelijk speelterrein waar wij het niet altijd even goed doen. Waar we van alles tegenkomen. Dat is ook de conclusie van David als we naar vers een luisteren, “Luister toch, HERE, want ik vraag Uw oordeel over een eerlijke zaak”. Kijk dat is iets wat we niet zo snel zullen doen, God om raad vragen in moeilijk zaken. We doppen liever onze eigen boontjes. Komt dit misschien omdat Gods oplossingen anders zijn dan de onze, ik denk van wel.

  Maar David maakte er geen geheim van dat hij God nodig had. Was hij dan zo’n heilig boontje, beslist niet. Maar zijn relatie met God speelde zich altijd af binnen het kader van berouw en vergeving. Voor hem was God niet ver weg. En dan durf je God ook anders te benaderen. Zo doet David een biddend beroep op de Vaderlijke zorg en vraagt Gods bescherming. Kijk dit getuigt van het feit dat hij God kende als een betrouwbare rechter.

  David wist dat Gods bescherming een veel hoger doel diende, niet om alle pijn van ons weg te nemen, maar om ons er grandioos doorheen te helpen. Wie dit weet kent het verlangen om door Gods aanwezigheid toegedekt te worden, en de schaduw is hier een beeldspraak van. Wanneer de hitte te veel vergt van het menselijk lichaam zoekt men verkoeling. Zo mag een kind van God de beschermende schaduw van God zoeken. Een moedervogel zal ook altijd haar kwetsbare jongen toedekken met haar vleugels. Vgl. DEUTERONOMIUM 32:10-11. Kijk een dergelijk gebed zal God dan ook altijd verhoren.

  Belofte “Dit zeg ik tegen allen die God volgen: “Heb Hem van harte lief, want de HERE zorgt voor hen die Hem trouw volgen” PSALM 31:24.

  Maar David zegt nog meer. In PSALM 31 staan prachtige woorden. Hij begint met te zeggen, “Ik verberg mij bij U, Here. Geef dat ik nooit tevergeefs bij U aanklop”. Hoe komt een mens aan het gevoel dat hij tevergeefs bij iemand aanklopt? Omdat de ander er niet voor hem of haar wil zijn. Maar bij God is dit anders, Die is er altijd. Dat is de reden dat David zich richt tot, ‘allen die God volgen’.

  Deze mensen moedigt hij aan om de Here van harte lief te hebben. Want uit eigen ervaring weet hij dat onze menselijke speeltuin vaak pijnlijke ervaringen oplevert. Het is dan ook niet vanzelfsprekend om ongeschonden door dit leven heen te wandelen. Ook David kende hulpeloosheid en hopeloosheid in zijn leven. Hij kende als geen ander de gevolgen om afgewezen te worden. Maar deze dingen zijn makkelijker te accepteren wanneer we weten dat God zorgt voor hen die Hem trouw volgen.

  Ook al lijkt het soms dat de vijand de overhand heeft, is hij degene die straks hulpeloos en hopeloos moet toekijken. Want wie God kent, zal een overwinnaar wezen. Ook al kent je leven nog zoveel nederlagen je zult uiteindelijk zegevierend bij God binnengaan. En dat leven kent geen eind. Dat is nog eens toekomst die ligt opgesloten in de vraag, ‘Heer bescherm mij’. Dit te weten maakt van ons standvastige mensen ongeacht de omstandigheden. 

  • “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij” OPENBARING 3:20.
  • “Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open” MATTHEÜS 7:8.

  Ik wens je een fijne dag

  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?