Jezus, Zoon van God - Studie 1

Jezus, Zoon van God

De Bijbel, het Boek van God, is in alle opzichten een openbaring van Gods Liefde, zelfs de meest moeilijke straffen die God toelaat hebben tot doel om de mens of een heel volk dichter bij God bij Hem te brengen.

“U bent zeker vergeten hoe God u als Zijn kinderen bemoedigd heeft. Hij  zei: "Denk niet licht over de tucht van de Here, mijn zoon. Laat de moed  niet zakken als de Here u terechtwijst” Hebreeën 12:5-8 HB. Zie ook 12:11-13 GNB.

Zo Ademt de Bijbel Gods reddende liefde uit die uiteindelijk op meest overtuigende wijze geopenbaard wordt in de Zoon van God in Zijn tijd op aarde. Eigenlijk is Jezus Christus het middelpunt van al Gods werk op aarde, dit feit zal de een met klem willen tegenspreken terwijl de ander die met grote vreugde zal aannemen. Dit probleem onderkende Jezus maar al te goed toen Hij onder de mensen Gods werken duidelijk liet zien.

“U bent zeker vergeten hoe God u als Zijn kinderen bemoedigd heeft. Hij  zei: "Denk niet licht over de tucht van de Here, mijn zoon. Laat de moed  niet zakken als de Here u terechtwijst. Want daaruit blijkt dat Hij van u houdt. Als Hij u slaat, blijkt dat u  Zijn zoon bent. Laat u door God opvoeden; Hij behandelt u als Zijn zonen. Hebt u ooit gehoord van een zoon die niet gestraft werd? Als God u niet  terechtwijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet Zijn  zoon bent” Hebreeën 12:5-8 HB. Zie ook 12:11-13 GNB.

Lees maar wat Jezus hierover zegt:

“Maar er is iets dat meer over Mij zegt dan Johannes. Namelijk: de dingen die Ik namens mijn Vader doe. Die laten zien dat de Vader Mij heeft gestuurd. En de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft Zelf ook over Mij gesproken. Jullie hebben nooit zijn stem gehoord en jullie hebben Hem nooit gezien. En jullie luisteren niet echt naar Hem. Want jullie willen Mij niet geloven, terwijl Ik toch door Hem gestuurd ben. Jullie bestuderen de Boeken, want jullie verwachten daardoor het eeuwige leven te krijgen. In de Boeken staat wie Ik ben. Maar toch willen jullie niet naar Mij toe komen om eeuwig leven te krijgen. Het maakt Mij niet uit wat de mensen van Mij vinden. Maar Ik ken jullie: er is geen liefde voor God in jullie hart. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar jullie willen Mij niet geloven. Maar als iemand anders komt namens zichzelf, geloven jullie hém wel. Jullie kunnen Mij niet geloven. Dat komt doordat jullie het wél belangrijk vinden wat andere mensen van jullie denken, maar het níet belangrijk vinden wat God van jullie vindt. Denk niet dat Ík jullie zal beschuldigen bij de Vader. Nee, Mozes  zal jullie beschuldigen, terwijl jullie juist van hém verwachten dat hij jullie eeuwig leven zal geven.  Maar als jullie Mozes werkelijk geloofden, zouden jullie ook Mij geloven. Want hij heeft over Mij geschreven. Maar als jullie zijn Boeken niet geloven, zullen jullie Mij ook niet geloven" Johannes 5:36-47 BB.

 • De dingen die Ik namens mijn Vader doe.
 • Die laten zien dat de Vader Mij heeft gestuurd.

Er was dus een logische verbinding tussen Woorden en Daden, omdat deze in de Kern één waren.

Hoe welkom was Jezus?

Maar Ik ken jullie:

 • Er is geen liefde voor God in jullie hart.
 • Dat komt doordat jullie het wél belangrijk vinden wat andere mensen van jullie denken.
 • Maar het níet belangrijk vinden wat God van jullie vindt.
 • Maar als jullie zijn Boeken (de boeken van Mozes) niet geloven.
 • Zullen jullie Mij ook niet geloven.

Hun probleem was ten diepste, moeite te hebben met de Zoon van God, dit kon Jezus in ‘hun tijd en denken’ niet zijn: “Jullie bestuderen de Boeken, want jullie verwachten daardoor het eeuwige leven te krijgen. In de Boeken staat wie Ik ben. Maar toch willen jullie niet naar Mij toe komen om eeuwig leven te krijgen”.

Wat doen ze met deze aanklacht?

Bereidheid tot gedegen onderzoek was er wel want daarin lag voor hen de sleutel tot het eeuwige leven. Alleen verstonden ze de tijd Gods niet. Wat wij hieruit kunnen leren is heel mooi maar vooral ‘Reddend van Karakter’. Kennis van de Bijbel is op zichzelf heel mooi, maar kennis maakt je geen kind van God de Vader’. Op welke wijze kennen wij de Bijbel naar de letter of naar waar het écht om gaat, de Inhoud? Kennen wij het Getuigenis van God de Vader? Weten of begrijpen wij dat het om een persoonlijk kennen van Jezus gaat? Dat Hij in alle opzichten onze Redder en Verlosser wil zijn?

Het kan niet ontkent worden, maar op veel plaatsten komen we informatie tegen die met de komst van Jezus Christus te maken hebben. Profetieën noemen we dit, het zijn vooraankondigingen over iets wat namens Gods Wil staat te gebeuren. Soms zit er een korte tijd tussen maar het kan ook jaren duren. Maar uitkomen doet het precies zoals God bij monde van profeten gesproken heeft.

“Zo is het ook met het woord dat mijn mond verlaat. Het keert pas terug als:

 • het zijn doel heeft bereikt
 • mijn wil heeft uitgevoerd
 • zijn taak heeft volbracht”

Zie Jesaja 55:11 GNB.

Zo staat er nog heel wat op Gods programma zoals beloftes en andere Woorden van God. Ik hoef je dit allemaal niet te vertellen, God heeft al deze informatie aan ons ter beschikking gesteld. We kunnen het dus zelf lezen in Gods Boek de Bijbel. Zo heeft God van Zijn kant ons niet in het ongewisse gelaten. Alles wat we nodig hebben in heden en toekomst het staat allemaal beschreven. Onze Redding of onze Ondergang iedereen die kan het weten en voor hen die niets van de Bijbel willen weten heeft God ook een heel leger aan getuigende kinderen van God die dagelijks op pad gaan om het ‘Goede Nieuws’ aan de mensen te vertellen.

Wie brengt Het goede Nieuws?

We mogen ons gelukkig prijzen met Onze Vader Die naar ons heeft omgezien.

“Want God heeft laten zien hoeveel Hij van de mensen houdt: Hij wil alle mensen redden. Zijn liefde en goedheid voeden ons op. Daardoor houden we ons niet meer bezig met de slechte dingen van de wereld. Voortaan kunnen we verstandig en vol geloof in deze wereld leven zoals God het wil. Intussen kijken we vol verwachting uit naar het moment dat onze grote God en Redder;

 • Jezus Christus, in al zijn macht en majesteit zal komen.
 • Hij heeft zijn leven voor ons gegeven om ons te bevrijden van het kwaad.
 • Zo heeft Hij van ons een zuiver volk gemaakt.
 • En dat volk is zijn eigendom.
 • Het is de bedoeling dat dat volk zijn best doet om het goede te doen.

“Leer de mensen deze dingen. Moedig hen aan en voed hen op in het geloof. Niemand mag op je neerkijken” Titus 2:11-15 BB.

“Want God heeft laten zien”, deze woorden herinneren ons altijd weer, dat God het niet bij woorden alleen heeft gelaten.

We zullen nu eens lezen wat een zekere Johannes over Jezus heeft gezegd:

“Johannes de Doper zei van Hem: "Dit is de man over wie ik het had. Hém bedoelde ik toen ik zei: 'De man die na mij komt, is belangrijker dan ik,' want Hij was er al voordat ik werd geboren." Hij is één en al liefde, vriendelijkheid en goedheid. Daarom is Hij ook eindeloos liefdevol, vriendelijk en goed voor ons allemaal. Door Mozes hebben we de wet gekregen, die ons leert wat God van ons vraagt. Door Jezus Christus zijn Gods liefde, vriendelijkheid, goedheid en waarheid naar ons toe gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar zijn Enige Zoon, die helemaal één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is” Johannes 1:15-18 BB.

“Dit is de man over wie ik het had. Hém bedoelde ik toen ik zei: ‘De man die na mij komt, is belangrijker dan ik,’ want Hij was er al voordat ik werd geboren’”.

Waarin belangrijker, en wij?

Wat een prachtige zin, Dit is de man over wie ik het had. We hebben allemaal wel iemand die we heel belangrijk vinden. Dat kan je partner je ouders  je kinderen, maar ook buiten je gezin kan dit iemand wezen, je vriend een muzikant een artistiek mens of een politicus, enzovoort. Omdat deze man of vrouw een heel belangrijke rol speelt in je leven weet je als geen ander hoe die is. Welke kleding of kapper, zijn vakantie voorkeur, je probeert alles te weten. Dit benaderd enigszins het gevoel wat er bij mij ontstaat wanneer Johannes zegt dat; ‘Die Man’ belangrijker was dan hijzelf. Maar hij zegt nog meer Johannes noemt een aantal karaktertrekken die we allemaal wel willen hebben.

Jezus was:

 • Eén en al liefde.
 • Vriendelijk en goed.
 • Eindeloos liefdevol.
 • Vriendelijk en goed voor iedereen.
 • Mozes bracht de wet om Gods wil te doen.
 • Jezus gaf Gods liefde, waardoor:
 • Vriendelijkheid, goedheid en waarheid kwamen.
 • Niemand heeft ooit God gezien.
 • Maar Jezus heeft ons laten zien wie God is.

Johannes had de doop van Jezus mogen uitvoeren en had de hemel geopend gezien toen de duif op Jezus neerdaalde terwijl er een stem klonk, “deze is Mijn Zoon Hoort naar Hem”. Zo heeft Jezus de mens van toen en van nu gediend en willen dienen met Zijn Goddelijke eigenschappen. Dat maakte Jezus zo bijzonder, daar getuigen de gebeurtenissen van daarom wilden mensen Hem volgen als Discipelen van Jezus. Hun dagelijkse bezigheden waren niet belangrijk Jezus kwam op de eerste plaats te staan. Zo vermeerderde er een schare mensen die allemaal benieuwd waren hoe dit verhaal verder zou gaan. Velen dachten dat Jezus hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing dat was voor velen een teleurstelling. Maar toch was er een vaste kern van belangstellenden die met Jezus meegingen. Daaruit wordt later de eerste kerk geboren. (Zie Handelingen 2-6).

Dat Jezus veel losmaakte kwam door Zijn karaktertrekken waar we het net over hadden. Dat dit Jezus schitteren als een ‘Goddelijk licht’, Hij leefde niet meer onder de bedekking van de wet waar Paulus ons een verhelderende kijk op geeft wanneer hij deze woorden met ons deelt:

De wet van Mozes, waarvan de tekst in steen was uitgehakt, bracht uiteindelijk de dood. Toch liet die wet al heel veel van Gods macht en majesteit zien. Zóveel zelfs, dat het volk Israël niet naar Mozes' gezicht kon kijken toen hij hun de wet gaf. Want zijn gezicht straalde van hemels licht. Maar dat licht verdween ook weer.

Maar het werk van de Geest brengt leven. Daarom laat dat werk nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. De wet van Mozes liet de mensen zien dat ze schuldig waren omdat ze ongehoorzaam waren aan God. Toch waren Gods macht en majesteit er in te zien. Het werk van de Geest spreekt de mensen door het goede nieuws vrij van hun schuld. Dat laat nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. Iets dat vol is van Gods macht en majesteit (de wet van Mozes), is dus toch nog niet echt vól daarvan, als iets anders (het goede nieuws) nog méér macht en majesteit heeft. Want als iets dat verdwijnen zou (de wet van Mozes) al vol van Gods macht en majesteit was, dan is iets dat blijven zal (het goede nieuws), nog veel voller van Gods macht en majesteit.

We verwachten dus nog geweldige dingen! Daarom kunnen we vol geloof en zonder vrees spreken. We hoeven niet te doen wat Mozes deed: hij deed een doek over zijn gezicht. Zo zou het volk Israël niet zien dat het stralende licht van Gods macht en majesteit ook weer van zijn gezicht verdween. Maar eigenlijk lag er niet alleen een doek over Mozes' gezicht. Tot nu toe is het ook alsof er een doek ligt over het hart van de Israëlieten als er uit de Boeken wordt voorgelezen. Ze zien niet waar de Boeken werkelijk over gaan. Dat komt doordat hun hart koppig is. En die 'doek' kan niet worden weggehaald, omdat die alleen door geloof in Christus verdwijnt. 15 Elke keer als er uit de Boeken van Mozes wordt voorgelezen, ligt die 'doek' over hun hart. Daardoor begrijpen ze niet wat er eigenlijk staat. Maar elke keer als iemand in de Heer gaat geloven, wordt de 'doek' van zijn hart weggehaald.

De Heer is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid.En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen 'doek' over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de Geest van de Heer” 2 Korintiërs 3:7-18 BB.

Wat is makkelijker, wet of genade?

Hier zien we duidelijk het verschil tussen wet en genade. Hoewel de wet, zuiver naar de regel, ook iets moois liet zien kon de mens toch die wet niet gehoorzamen. Daar was de wet te heilig voor. Niemand kon voldoen aan de schoonheid van Gods wet. Hierin speelt onze zondige natuur ook wel het vlees, ons parten. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de Galaten brief.

“Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict.

U moet dus niet doen wat u maar wilt”  Galaten 5:17 HB.

Jezus koos in alles om Gods wil te doen. Dat Kon omdat Jezus Christus, zich niet schuldig had gemaakt aan verleidingen en zonde, hoewel Hij een mens was zoals wij. Maar de combinatie van Woord en Geest dat werkte anders. “Maar het werk van de Geest brengt leven”. Daarom laat dat werk nog veel méér van Gods macht en majesteit zien. Die Kracht van de Vrijheid van Gods Geest is een van de vruchten van Jezus’ dood en opstanding”. 

Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zéker het getuigenis van  God aannemen. Hij zegt dat Jezus Christus Zijn Zoon is.

“Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Als iemand  dit niet gelooft, zegt hij daarmee dat God een leugenaar is, omdat hij  niet gelooft wat God over Zijn Zoon heeft gezegd. En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven  en dat dit leven in Zijn Zoon is” 1 Johannes 5:9-12 HB. 

Conclusie:

 • Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven
 • Maar wie de Zoon van God  niet heeft, heeft het leven niet.

Stevige woorden.

Hier worden belangrijke dingen gezegd, die ons een direct verband tonen tussen de Zoon en de Vader. “En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven” Johannes 5:37 NBG. God had Zijn Getuigenis bij de doop van Jezus gegeven. Maar Jezus noemt ook twee belangrijke dingen, namelijk “En de Vader, die Mij gezonden heeft”. Zo is het getuigenis van de Zoon en van de Vader een eenheid in Woord en Geest. Mensen kunnen ook getuigenis geven van iets wat ze beleefd hebben maar wat ze ook getuigen, het getuigenis van God en de Zoon is ‘Geloofwaardiger’ en moet een hogere prioriteit toegekent worden dan wat mensen zeggen, ongeacht wie ze zijn. Ons getuigen zal nooit helemaal vrij zijn van emotionele of menselijke inbreng. Uit wat Jezus deed of zei, blijkt dat Zijn getuigenis een Hemelse openbaring is van Gods liefde, oordeel of rechtvaardigheid.

Het geloof in Jezus Christus heeft grote gevolgen, over dit kiezen zegt Jezus Zelf dit:

“Wie niet vóór mij is, is tegen mij, en wie mij niet helpt om de schapen bij elkaar te drijven, jaagt ze uiteen. Daarom zeg ik u: alle kwaad en elke godslastering zal de mensen vergeven worden, maar een lastering van de heilige Geest zal niet vergeven worden. Als iemand kwaadspreekt van de Mensenzoon, zal hij vergeving krijgen, maar als hij kwaadspreekt van de heilige Geest, dan zal God het hem niet vergeven, hier op aarde niet en in de komende wereld ook niet” Mattheüs 12:30-32 GNB.

“Maar een lastering van de heilige Geest zal niet vergeven worden”.

Dit vraagt om een goede toelichting, alle zonden worden vergeven maar het lasteren van de heilige Geest niet. Wat houdt dit lasteren dan in? Goed, we weten wel wat het woord lasteren betekent. Het is een zwaar beledigen of honen van iemand. Het is bewust beledigen waarin je iemands eer bewust wil schenden, je gaat dan liegen en kwaadspreken of smaad leggen op die persoon. Alles bij elkaar zou je kunnen zeggen dat je die persoon wel weg wil kijken, net doen of die niet bestaat. Eigenlijk houd je een dergelijk persoon dan voor dood. Dat is waar het ten diepste om gaat een vorm van doodsverklaring.

Het lasteren van Gods Geest is hier ook op uit. Je gelooft niet in Hen en in jou ogen bestaat Hij gewoonweg niet, doodverklaard. We kunnen al wat leeft op onze aarde dood verklaren want dat kunnen we waarnemen. Maar om dit Bij God te doen dat is je eigen doodsvonnis tekenen, want die zonde wordt je niet vergeven niet in deze wereld en niet in die andere Hemelse wereld. Dus wat heb je dan bereikt? Dat je niet verlost kunt worden van het oordeel wat sedert de zondeval in onze wereld is gaan heersen.

Want:

 • Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven.
 • Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon,
 • zal niet eeuwig leven.
 • Hij blijft schuldig en God moet hem straffen.

Vgl. Johannes 3:36 BB.

“Hij blijft schuldig en God moet hem straffen”. Hij kan niet meer verlost worden, omdat de schuld van de ‘gevallen schepping’ zijn manier van leven omvat. Zelf verlossing bestaat niet, hierin ben je afhankelijk van het Offer van Jezus Christus. Als je dit afwijst dan blijf je bewust onder de vloek van de gevallen schepping leven. Wie heeft hier nu voordeel van? God niet maar jij ook niet. Er is wel iemand die in zijn vuistje lacht, dat is de satan want hij kan je gevangen houden en je tot een verlengstuk van zijn kwade gedachten maken. 

Vrijheid voor iedereen

Ik noem je twee teksten die aantonen dat we verlost van het slaafse leven kunnen worden door Jezus aan te nemen. Maar let wel op; Het is en blijft je eigen keuze niemand anders kan dit voor je doen.

“Iedereen die door Gods Geest wordt geleid, is een kind van God. Want jullie hebben geen geest gekregen die bange slaven van jullie maakt. Maar jullie hebben Gods Geest gekregen. Hij maakt jullie tot kinderen van God. Door Gods Geest noemen we Hem vol vertrouwen: "Lieve Vader!" Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn” Romeinen 8:14-16 BB.

“En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de Geest van zijn Zoon in jullie hart uitgestort. Die Geest roept in je: "Lieve Vader!" Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God” Galaten 4:6 BB.

Het zal duidelijk zijn dat alles staat of valt met het feit of we Jezus hebben aangenomen of we zijn wedergeboren. Het is jammer maar waar, veel mensen hebben een theologische verhouding met God, Jezus en de heilige Geest. Dan kun je veel weten over de Bijbel maar dan mis je de Boot. Denk maar eens aan Nicodémus die in het donker bij Jezus kwam met een serieuze vraag, “Hoe kan de mens wederom geboren worden”. Jezus antwoordde:

“Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het  Koninkrijk van God niet ontdekken,  opnieuw geboren? vroeg Nicodémus. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet  voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden? Jezus  antwoordde: Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet  ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk  van God komen” Johannes 3:3-5 HB. 

Met dit antwoord kon Nicodémus niet zoveel en Jezus onderwijst hem verder, zodat hij ook de kans krijgt om het te begrijpen om zijn leven aan God toe te wijden.

“Nicodémus vroeg: Hoe gebeurt dat dan? Jezus antwoordde: U leert de Joden hoe zij met God en hun medemensen  moeten leven. Begrijpt u niet wat Ik zeg? Ik weet waarover Ik spreek en vertel wat Ik gezien heb; en toch gelooft  u Mij niet. Als u niet eens gelooft wat Ik over gewone, aardse dingen zeg, hoe zult  u dan geloven wat Ik over de hemelse dingen zeg? Er is nog nooit iemand bij God geweest behalve Ik, de Mensenzoon, Die  bij Hem vandaan komt” Johannes 3:9-13 HB.

God grijpt resoluut in

Paulus wist waar het over ging toen hij rechtstreeks door God toegesproken werd en wederom geboren was geworden. Hij zegt dit;

“Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos geworden omdat ze mij afhielden van Christus. Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met Hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik het door het houden van allerlei wetten met God in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven” Filippenzen 3:7-9 HB. Vgl. Hebreeën 10:19; 2 Corinthiërs 6:10 HB; Romeinen 6:11.

Zo gaan we begrijpen dan elk mens voortgekomen uit een mens zondaar is. We leven allemaal in een gevallen schepping sinds die foute daad van Adam en Eva. Zelfs Gods schepping is hier aan onderworpen. Want: “De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde” Romeinen 8:20 HB. Het gaat hier om zonden waar de gehele mensheid mee worstelt. Je hoeft mensen niet leren om slecht te worden, dat zit er van nature in. Je erft dit mee als een slechte eigenschap een vorm van aangeboren verdorvenheid wat zetelt in ons vlees.

 • Uit mensen komt menselijk leven voort
 • uit de Geest van God komt  geestelijk leven voort.
 • Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei
 • Dat u opnieuw geboren moet  worden.

Vgl. Johannes 3:6-7 HB.

“Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zélf, maar de zonde die mij  beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur  betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het  niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het  slechte en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde  in mij” Romeinen 7:17-20 HB.

Oprecht strijden?

Hier proef je de worsteling van een mens die wel rechtschapen WIL leven, maar dit niet kan omdat het systeem van de gevallen schepping over hem heerst. De zonde in mij, zegt Paulus, mijn slechte natuur is sterker en verdringt het goede in mij. Wat een eerlijke conclusie en te begrijpen voor ons mensen. Het zijn die twee naturen die tegenover elkaar staan:

“Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangens van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt” Galaten 5:17 HB. 

Dit is dus waar het om gaat in onze worsteling tegen de zonde en elke andere vorm van kwaad. Dat de satan hier listig op inspeelt dat mag duidelijk zijn. Daarom zijn er in Gods Woord ook zoveel oproepen tot een zuiver leven. Dat we het oude leven moeten afleggen en vanuit de nieuwe mens moeten leven. Moeilijk ja, maar onmogelijk, zeker niet wanneer we door het Offer van Jezus bevrijd zijn uit de zondemacht is het mogelijk om God meer te gehoorzamen dan de satan.

“God heeft ons bevrijd en voor Zijn heilig werk uitgekozen, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat Hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde Hij ons Zijn liefde en genade laten zien. En nu heeft Hij ons dit allemaal duidelijk gemaakt door de komst van onze  redder, Jezus Christus, Die de macht van de dood gebroken heeft en ons  heeft laten zien hoe wij, door op Hem te vertrouwen, eeuwig leven kunnen  krijgen” 2 Timotheüs 1:9-10 HB.

Wat een machtig mooi gegeven, dat in Jezus alles volbracht is. God wil met ons Zijn genade en liefde delen, zodat wij dit weer met anderen kunnen delen. We zijn geen willoze slachtoffers meer want God heeft door het Offer van Jezus Christus de ‘macht van de zonde verbroken’. Dat mogen we geloven en door op Hem te vertrouwen zal het eeuwige leven een zekerheid zijn. Begrijp goed dat een leven zonder Jezus in je leven geen echt leven is, het stopt op een keer en dan… is het voorbij, heel echt voorbij. Terwijl God ieder mens roept om tot Hem te komen want Hij sluit niemand uit, tenzij je het bestaan Van God logend dan ben je vooraf al verloren hier hebben we het al over gehad. Weet wel dat God alles heeft volbracht. Van Zijn kant kan en hoeft Hij er niets meer aan toe te voegen. Hij wacht nu op onze reactie, het bloed van Jezus kan je volkomen bevrijden. Hoe je leven er ook uitziet wat je ook misdaan hebt Zijn Offer zal altijd de centrale spil blijven van Hoop, Redding en volkomen herstel. Vgl. 1 Johannes 1:7. En alleen door dit Offer worden we gereinigd, geheiligd en aanvaardbaar voor God de Vader.  Want; “Allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden Johannes 1:12 HB. Zie ook Hebreeën 11:6.

Laat het ons duidelijk zijn, alleen door het geloof in Jezus Christus worden we volwaardig ‘kind van God”. Dan ziet God ons aan in Christus als volwaardig mens dan zijn we daar waar God zo naar verlangde om ons in Zijn huis op te nemen. Niet als asiel zoekenden maar als kinderen van Hem. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het  ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.

“Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf  heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat  iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God Zijn relatie met de wereld; Hij rekende de  mensen hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit. En wij mogen dit  geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u.  Wij smeken u namens Christus: Laat het in orde komen tussen God en u” 2 Korintiërs 5:18-20 HB.

Dat staat ook in de Boeken:

 • Wat niemand heeft gezien
 • Niemand heeft gehoord en
 • Wat niemand ooit bedacht
 • Dat heeft God allemaal klaar voor hen
 • Die Hem liefhebben

Vgl. 1 Corinthiërs 2:9 HB.

Besef wie Jezus voor je wil zijn

Besef eens wat jou geloof in Hem je allemaal schenkt; “Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken; en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen” 1 Corinthiërs 1:25 HB. Door Zijn wijsheid en kracht leren we de geheimenissen van God kennen. Hoe rijk ben je nu? Kunnen we daar een inhoud of andere maat eenheden voor vastleggen? Nee zijn Rijkdommen zijn onmetelijk altijd overvloeiend meer gevend dan wij aankunnen, God is altijd groter in Zijn Liefde voor de mensen.  

“Ik bid, zegt Paulus, God dat u bemoedigd zult worden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft. En dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus. Want Gods geheim, dat Hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus Zelf. Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in Hem verborgen” Colossenzen 2:2-3 HB.

Met Kerst zingen we altijd; ‘Vrede op aarde in mensen een welbehagen’, zou dat alleen met kerst zo zijn? Ik bid, dat je in Hem je vreugde mag vinden, je geluk, vergeving en al het andere wat jij zo nodig bent om behouden thuis te komen.

Einde Deel 1

Veel zegen juist voor vandaag; Fred IJzerman.

Wil je de andere studies uit deze serie nalezen klik op studies 

Datum gemaakt: 16-1-2019
Versie: 7
 • Waardering
 • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?