Hoofdstuk 15

Voor zelfstudie

Bijbel gedeelten bij gemeentetucht voor zelfstudie. Voor dit onderdeel van deze studie is gebruik gemaakt van de NBG vertaling. Dit onderdeel mag je vrij uitprinten. Klik op het print icoon onderaan deze studie.

Tucht

JOB 5:17 - PSALM 50:17 - SPREUKEN 1:1-2; 7-8 - SPREUKEN 4:1; 13 - SPREUKEN 5:12; 23 - SPREUKEN 6:23 - SPREUKEN 12:1 - SPREUKEN 13:18 - SPREUKEN 15:5; 32 - SPREUKEN 23:13 - SPREUKEN 29:19 - EFEZIËRS 6:4 - 1 TIMÓTHEÜS 3:4 - TITUS 1:6; 10 - HEBREEËN 12:11 

Tuchtig

SPREUKEN 29:17 - JEREMIA 10:24 - 1 CORINTHIËRS 9:27 - OPENBARING 3:19

Tuchtigt

JOB 34:26 - SPREUKEN 9:7 - SPREUKEN 13:24 - SPREUKEN19:25 - JEREMIA 30:14 - HEBREEËN 12:6  

Tuchtigen

LEVITICUS 26:18; 28 - DEUTERONOMIUM 21:18 - DEUTERONOMIUM 22:18 - DEUTERONOMIUM 28:59 - 2 SAMUËL 7:14 - 1 KONINGINNEN 12:11 - SPREUKEN 13:1 - JEREMIA 2:19 - JEREMIA 6:8 - JEREMIA 30:11 - JEREMIA 46:28 - HOSEA 10:10 - HABAKUK 1:12

Getuchtigd

1 KONINGEN 12:11 - JEREMIA 31:18 - HOSEA 10:10 - 1 CORINTHIËRS 11:32 - 2 CORINTHIËRS 6:9 

Tuchtiging

LEVITICUS 26:23 - DEUTERONOMIUM 11:2 - SPREUKEN 3:11 - SPREUKEN 15:10 - JESAJA 26:16 - JEREMIA 2:30 - JEREMIA 5:3 - JEREMIA 7:28 - SEFANJA 3:2;7 - HEBREEËN 12:5;7-9

Tuchteloosheid

2 KRONIEKEN 28:19

Tuchteloze

1 SAMUËL 20:30

Tuchtelozen

1 TIMÓTHEÜS 1:9

Tuchtmeester

GALATEN 3:24-25

Tuchtroede

SPREUKEN 22:15

Terechtwijst

SPREUKEN 9:7 - SPREUKEN 15:12 - KOLOSSENZEN 3:16

Terechtgewezen

TITUS 3:10

Terechtwijzen

LEVITICUS 19:17 - KOLOSSENZEN 1:28 - 1 THESSALONICENZEN 5:12

Terechtwijzing

JOB 13:6 - JOB 20:3 - SPREUKEN 10:17 - SPREUKEN 12:1 - SPREUKEN 13:18 - SPREUKEN 15:5; 10; 31-32 - HOSEA 4:4 - EFEZIËRS 6:4 - 2 PETRUS 2:16  

Bestraf

SPREUKEN 9:8 - MATTHÉÜS 18:15 - LUCAS 19:39 - LUCAS 17:3 - 2 TIMÓTHEÜS 4:2 - OPENBARING 3:19

Bestraft

SPREUKEN 3:12 - LUCAS3:19 - HEBREEËN 12:5

Bestraffen

JOB 22:4 - MATTHÉÜS 16:22 - MARCUS 8:32 - 1 TIMÓTHEÜS 5:20  

Bestraften

MATTHÉÜS 19:13 – VGL. MARCUS 10:13 - LUCAS 18:15

Kastijdt

JOB 5:17 - PSALM 39:12 - PSALM 94:12 - PSALM 141:5 - HEBREEËN 12:6

Kastijden

JEREMIA 2:19

Gekastijd

PSALM 118:18

Vermaand

JOB 4:3 - JOB 33:19  

Vermaant

DEUTERONOMIUM 8:5 - SPREUKEN 28:23 - ROMEINEN 12:8 - 1 THESSALONICENZEN 4:18 - 1 THESSALONICENZEN 5:11 - HEBREEËN 3:13

Vermanen

DEUTERONOMIUM 4:36 - 2 KRONIEKEN 19:10 - PSALM 19:12 - PSALM 81:9 - HANDELINGEN 14:22 - ROMEINEN 12:8 - 2 CORINTHIËRS 6:1 - 2 CORINTHIËRS 13:11 - 1 THESSALONICENZEN 2:3 - 1 THESSALONICENZEN 3:2 - 1 THESSALONICENZEN 4:1; 10 - 1 THESSALONICENZEN 5:14 - 2 THESSALONICENZEN 3:12 - 1 TIMÓTHEÜS 4:13 - TITUS 1:9

Vermaning

JOB 36:10 - SPREUKEN 1:23-25 - SPREUKEN 5:12 - SPREUKEN 8:10 - SPREUKEN 10:17 - SPREUKEN 19:20; 27 - SPREUKEN 23:12; 23 - SPREUKEN 29:1 - JEREMIA 10:8 - 1 TIMÓTHEÜS 1:5 - HEBREEËN 12:5 - HEBREEËN 13:22 - JUDAS VERS 3  

Vermaningen

2 KONINGEN 17:15 - NEHEMIA 9:34 - JOB 33:16 - SPREUKEN 1:30 - SPREUKEN 6:23 - LUCAS 3:18  

Vermaande

SPREUKEN 31:1 - ZACHARIA 3:6 - LUCAS 9:21 - HANDELINGEN 2:40 - 2 CORINTHIËRS 5:20

Vermaanden

NEHEMIA 9:26 - 1 THESSALONICENZEN 2:11

Onderwijzen

LEVITICUS 10:11 - EXODUS 24:12 - DEUTERONOMIUM 33:10 - EZRA 7:10 - PSALM 16:7 - EZECHIËL 22:26 - ROMEINEN 12:7 - 1 CORINTHIËRS 14:19 - 1 TIMÓTHEÜS 3:2 - 2 TIMÓTHEÜS 2:24

Onderwijzing

JOB 22:22 - SPREUKEN 1:8 - SPREUKEN 3:1 - SPREUKEN 4:2 - SPREUKEN 6:20; 23 - SPREUKEN 7:2 - SPREUKEN 31:26 - JESAJA 1:10 - JESAJA 42:21 - ZACHARIA 7:12  

Onderrichten

EXODUS 35:34 - DEUTERONOMIUM 17:10 - NEHEMIA 9:20 - DANIËL 9:22 - 2 TIMÓTHEÜS 3:16

Overtuigen

JOHANNES 16:8 - 2 CORINTHIËRS 5:11

Opvoeden

2 TIMÓTHEÜS 3:16 - TITUS 2:12

Weerleggen

2 TIMÓTHEÜS 3:16

Weerspannig

1 SAMUËL 12:15 - 1 KONINGEN 13:21 - NEHEMIA 9:26 - PSALM 78:8; 17 - PSALM 106:7 - JEREMIA 5:23 - JESAJA 30:9 - EZECHIËL 5:6 - EZECHIËL 20:8

Waarschuwen

EZECHIËL 3:17-18; 21 - EZECHIËL 33:4-5; 7-8 - PREDIKER 4:13 - LUCAS 16:28

 Ik wens je Gods zegen

Datum gemaakt: 1-1-2013
Versie: 1
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?