tempel

Komt knechten van de Heer

Lees; Psalm 134:1-3 BB.

Het avondoffer werd weer gebracht. Het stonk nog naar allerlei geuren, soms lekker dan weer vies. Er werd ook zoveel geslacht, elk offer had zo een eigen geur. Ik stond toe te kijken en bedacht me dat ik goed af was om niet in de tempel te moeten werken. Terwijl de laatste klanken van het avondlied zich vermengden met het ge-smoes van de mensen keert de zo onvermijdelijke stilte terug. Ik zie dat er weer een wisseling van de wacht aankomt. Ze gaan hun posten betrekken ik tel de mensen 24 Levieten begeleid door drie Priesters onder leiding van een Kapitein. Een hele stoet, het maakte indruk op mij dat deze wachters in de nacht de Tempel moeten bewaken. Ze zagen er topfit uit dat moest ook wel want het was intensief werk om alles wat heilig is te bewaken, zonodig met hun eigen leven.

De tempel bezoekers hadden hun plichten volbracht en werden naar de poort gedirigeerd die werd hermetisch gesloten. Ik zie de mensen zich verspreiden en bespeur er veel oudere mensen bij, en vraag me af, ‘of dit hun laatste bezoek zou zijn geweest’. Afscheid nemen van het avondlied bij de tempel maakte sommige ouderen weemoedig. Ik zie dat de wachters hun plaatsen hebben ingenomen nu is het vooral oppassen dat ze niet in slaap vallen. Ik kijk nog een keer naar de weg strompelende ouderen en in gedachten hoor ik hun zingen een ‘Broederlied’, verpakt en gezongen als een ontroerend gebed.

“Komt, prijst de HERE, alle gij knechten des HEREN, die des nachts in het huis des HEREN staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE”. 

Het maakt me voor de zoveelste keer emotioneel en ik heb een zakdoek nodig en snuit veel te hard mijn neus. Een oude dame kijkt me vermanend aan en voel dat ik een kleur krijg. Ik zwaai maar even dan weet ze dat ik het heb begrepen. En zachtjes kan ik de laatste woorden mee zingen:

“De Heer zal vanuit Jeruzalem goed voor jullie zijn! Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt, zal goed voor jullie zijn.’ 

Lieve mensen zo heb ik in stilte kunnen nadenken en is mij deze Psalm heel dierbaar aan het worden. Want alle ziekte en tekorten elk virus en wat nog komen gaat ik zeg u;

Dit alles heeft Hij al overwonnen aan het kruis van Golgotha!

Komt alle knechten van de Heer…, De Heer zal goed voor jullie zijn…

Voor u geschreven, Fred IJzerman.

©? Aresko.nl 18-05-2020

Lees meer