Gods genade delen

Week 50 – Uitdelen maakt je rijk

Binnenkort vieren we weer het kerstfeest. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. De winkels zijn met een nacht hard werken weer aangepast en nodigen ons uit om maar eens lekker te komen shoppen. Zo wordt ons ‘kerstgevoel’ weer klaargestoomd om straks weer dat aloude feest te vieren. En de kerken, tja die kunnen niet achter blijven, die hebben ook iets te vieren. Nee, niet een zelfgecreëerd kerstgevoel maar een feest omdat De Redder in onze wereld is geboren. Die Redder is de zoon van God. Dat is hét feest waar we weer naar uitkijken, de rest is maar bijzaak.

Want de kern van ons kerstfeest zit niet verpakt in dennengroen en eten en drinken. Hoewel dit best een extra sfeertje aan het kerstfeest geeft, gaat ons verlangen toch uit naar De Redder die ons vergeving en eeuwig leven kwam brengen. Dat is wat Jezus voor iedereen heeft gebracht in onze wereld. Voor kerkelijke en niet kerkelijke mensen. Voor arm en rijk, voor zieke en gezonde mensen. Zo is God, in Christus Jezus in onze wereld gekomen met een Boodschap van herstel naar, geest, ziel en lichaam.

Dat is de blijvende genade van God, die Hij wil delen met alle mensen op aarde. Ook met jou en mij. Gelukkig kennen velen die Boodschap van Gods helende en delende genade. En dit alles, zo laat Paulus ons weten: “is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd” 2 KORINTIËRS 5:18. Een andere vertaling zegt, “Al dit nieuwe komt van God, Die ons door Jezus Christus bij Zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken”.

Wat een Boodschap. Een boodschap met twee waarheden. Het ene is, dat God in Jezus ons heeft teruggebracht bij Zichzelf. Het andere is, dat Hij ons heeft opgedragen om dit overal te vertellen. Over beiden valt veel te vertellen. Het zijn twee geweldige waarheden die bol staan van Gods genade voor onszelf én voor die ander. Je zou kunnen zeggen, ‘gered om anderen te redden’. Want Christenen dat zijn vernieuwde mensen. En door de kracht van de heilige Geest nooit meer dezelfde mensen, want het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen. Zie 2 KORINTIËRS 5:17. Gods Geest lapt ons leven niet op. We worden niet heropgevoed, om het beter te doen. Het gaat hier om wat we zijn geworden, en niet om wat we nog af moeten leggen van ons ‘oude leven’, dat is een ander verhaal. We hoeven ook niet een omscholingscursus te volgen, want een kind van God zo zegt de Bijbel is ‘een nieuwe schepping’. Het nieuwe komt niet zozeer uit onszelf voort, maar uit God. Want, en dit behoort elke kind van God te weten, dat ons lichaam, “een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam” 1 KORINTIËRS 6:19. Zie ook KOLOSSENZEN 2:6-7.

Zo heeft God ons teruggebracht bij Hemzelf, en heeft onze zonden uitgewist die ons van Hem gescheiden hielden. Dit feit vertelt ons niet dat ons oude leven een grondige opknapbeurt krijgt. Nee, we beginnen aan een totaal nieuw leven. Dat is de kracht van het Kerstverhaal. Dat is de genade van ‘Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer’. Want het is Gods verhaal, Die een nieuwe geschiedenis in jou en mij wil schrijven. En hierin ziet God ons niet meer als vreemdelingen, als onrechtvaardige, maar als rechtvaardige mensen. Dat is de diepe betekenis van Gods verzoening. Om die reden durft Paulus ons ook te wijzen op het feit dat onze lichamen ‘tempels van God zijn’. Nee, geen heilige huisjes vol van eigen inzichten en religieuze ideeën. Maar tempels vol van Gods aanwezigheid. Vol van Gods helende én delende genade. Is dat een voorrecht? Ja zeker, en veel meer dan dat. Het is de positie van het ‘Ambassadeurschap’.

Die positie betekent dat wij vertegenwoordigers zijn van een ‘Hemels land’, met een Hemelse opdracht. Begrijpen we nu dat we God ook kunnen verheerlijken met ons lichaam. Omdat we bereidt zijn ons leven in te zetten om Zijn genade te delen met anderen? Dat we tijd en energie vrij maken om ons aan Jezus toe te wijden. Om Gods liefde te vertegenwoordigen om ons heen? Dat is onze verantwoordelijkheid. En wie als kind van God hieraan voorbij gaat, zal veel missen. Hoe rijk zijn wij door God gemaakt en hoeveel kunnen we hiervan uitdelen? Toen Jezus terugging naar de Vader was Zijn opdracht klaar, want zo zegt Hijzelf, “het is volbracht”. Vanaf dat moment begon de opdracht voor Zijn kinderen. Gelukkig hoeven we die opdracht niet te doen in ‘eigen kracht’. Stel je voor zeg, er zou niets van terecht komen. Daarom ben ik zo blij met deze woorden: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” HANDELINGEN 1:8.

Mijn gebed is dat we in al onze voorbereidingen voor kerst zullen beseffen dat het om Gods genade voor ons allemaal gaat. Niet één mag worden overgeslagen. En al die toeters en bellen, laten ze niet het hoogste woord voeren. Ik hoop dat het ‘hoogste woord’, Gods Woord zal zijn voor de nood van deze wereld, wellicht ook voor je eigen nood.


 

 

Ik wens je een fijne dag, Fred


Voor meer studie


 


Maandag

Jesaja 41:10

Vrees niet, want ik ben je God

Dinsdag

Kolossenzen 1:10-11

De kracht ontvangen

Woensdag

Jeremia 33:8-9

Zal het alle wandaden vergeven

Donderdag

Filippenzen 2:4-5

Niet alleen uw eigen belangen

Vrijdag

Johannes 17:9-10

Ik bid voor hen

Zaterdag

Johannes 6:63

De Geest maakt levend

Zondag

Filippenzen 4:6-7

Wees over niets bezorgd

Maandag

Jesaja 50:10

Vertrouwen stelt in zijn God


Datum gemaakt: 22-12-2022
Versie: 5
Categorie: Kerst
  • Waardering
  • Hoeveel sterren geeft u dit artikel?