God in mij.

Niet ik, maar Hij!

Gemakk’lijk gezegd?

Weet je,

Zo kom ‘k pas écht

tot mijn recht!

©  Maria Riksten-Brouwer