't Gebed van de heiligen.
Eigenlijk is ’t gewoon
alles, wat wij dagelijks
brengen voor Gods Troon!

Je weet toch wel, gebeden
die je naar Hem zendt,
dat God ze een bijzond're
plaats heeft toegekend?

Door engelen gedragen
op een gouden schaal,
een lieflijk reukoffer voor God,
duizend, tienduizend maal!

En daarom, alle twijfel
en ongeloof ten spijt ...
't Gebed van jou en mij?
't Heeft tópprioriteit!

© Maria Riksten-Brouwer