Als een boom
aan waterstromen,
zó mag ik
tot wasdom komen.

 Mijn wortels voedend
met de bron
en mij koest’rend
in de zon!

 Diep geworteld.
in Uw Woord.
’t' Groeiproces
door niets verstoord.

 En als de storm
orkáánkracht heeft,
voel ik dat U
mij veerkracht geeft.

 Ja, ik hou
het doel in ’t zicht,
zelfs bij het sléchtste
weerbericht!

 © Maria Riksten-Brouwer.