Opnieuw geboren worden,
een hele nieuwe start.
En zó de Heer te dienen
met een zuiver hart.
 
Gelukkig is de mens,
die dat mag overkomen.
Een diepgaande beslissing,
door velen reeds genomen.
 
En zo met Hem verbonden,
zien wij zijn aangezicht
en gaan wij onze weg
in ’t Goddelijke licht!
 
Toch spreekt de Heer tot ons.
Vermaant ons telkens weer.
Zijn woord klinkt helder, klaar:
‘Wees waakzaam,’ spreekt de Heer.
 
En worden wij ontmoedigd,
of komen we ten val,
’t Is Christus, die ons zelf
de hand weer reiken zal!
 
© Maria Riksten-Brouwer