Wat ik wil zeggen
hebben anderen al
zo vaak gedaan.

Maar,
ik zeg het toch,
want er is een
‘heden’ waarin
Gods liefde
mij wil genezen.

Want er is
een God die zich
niet verstopt
in boeken
of gebouwen.
Maar een Vader
die van mij
wil houden.

Die Vader is
in Jezus
dicht nabij,
die reinigt
en maakt
werkelijk vrij,
van al mijn
vragen en
mijn daden,
van mijn verleden
zodat ik ècht
kan leven!

Sinds ik dit
ontdekken ging,
is mijn leven
een verandering en
een zegening
omdat ik het
van Hem ontving!Efeziërs 2:4-10