Was Hij na Zijn
opstanding veroordelend,
liet Hij Zijn woede zien,
was Hij uit op wraak?

Was Hij verbitterd
of ontmoedigd
over wat Hem
was aangedaan?

Was Hij boos
omdat anderen
Zijn woorden
hadden verdraaid?

Vertelde Hij over
de slagen,
de doornenkroon?
Liep Hij te koop
met zijn littekens?

Als je dit nergens leest,
geef je dan over aan
het waardevolle van
Zijn kruis en zeg:
Heer ik dank U
want dat kruis
brengt
Mij
werkelijk Thuis!Johannes 21:12 uit: Het Boek