Geloven,
blijkt uit
daden,
niet uit
eindeloze
vragen!

Geloven,
dat is
zekerheid
wat je
heden,
en in de
toekomst
krijgt!

Geloven,
dat is
hoop wat
liefde
brengt, wat
bemoedigend
is en
niemand
krengt!

Geloven,
dat is nog
zoveel meer,
maar bovenal
een eeuwige
relatie met
dè Heer!1 Johannes 5: 9-10