Gods Geest geeft
  vrede en eeuwig
  licht schijnt
  in een hart vervuld
  van zijn liefde,
  zodat satans
  macht verdwijnt.

  Het is Gods Geest die
  mijn innerlijke mens
  verlossing geeft.
  Dan ben ik niet
  meer geknecht
  maar vrij,
  zodat ik mij
  aan Zijn
  genade hecht.

  Wie Gods Geest
  de ruimte geeft,
  daar kan het
  kwade niet zijn.
  Dan kun jij leven
  verlost van
  Satans macht,
  volkomen rein.  Ezechiël 36:26-27 uit: Het Boek