Heilige Geest:

Goddelijke volheid

doordrenk mijn ziel
laat het overstromen

van levensvreugd.

 Heilige Geest:

Goddelijk licht

doorlicht mijn geest

verhelder mijn inzicht

 

Heilige Geest:

Goddelijke liefde

verlangend vuur

omarm mijn hart

en zuiver het.

 

Heilige Geest:

Goddelijke kracht

stort wilskracht

in mijn moede hart

‘k ben verlangend

gesterkt te worden.

 

Heilige Geest:

Goddelijke waarheid

aanvaardend God

Heer van mijn wezen

Voort - durend Leven

ons gegeven.

 

Heilige Geest:

in Uw bijzijn

verheerlijken wij

een liefdevolle Vader

een reddende Zoon. Johannes 16:5-15